تماس بگیرید

گروه سنی : 4 الی 12 سال

قابلیت پرتاب توپ : طول 7 متر

حداقل فضای مورد نیاز : 3*6*2/20 ( برای 2 جفت تفنگ )

دستگاه شامل : 2 عدد دروازه دارای گل شمار دیجیتال ، کمپرسور سایلت ، 4 عدد تفنگ ایرگان ، دیواره های سافت پلی جهت عدم خروج توپ