11,900,000 تومان

دارای 2 سرسره به طول سر خور 185 سانتی متر

سرسره ها از نوع لبه دار معمولی و سرسره 220 بلند میباشند

دارای یک تاب کودک که متناسب با قد کودک قابل تنظیم میباشد

️مساحت حدود 11 مترمربع (4.5*2.5)

دارای پلکان ، سقف و سبد بسکتبال و دو سرسره و تاب کودک

 

مجموعه تک برج ترکیبی 2سرسره و تاب
مجموعه تک برج ترکیبی دو سرسره و تاب 

11,900,000 تومان