8,940,000 تومان

دارای  1 سرسره به طول سر خور 185 سانتی متر (از نوع لبه دار 220 بلند)

دارای یک تاب کودک

دارای پلکان ، سقف و سبد بسکتبال و یک سرسره و تاب کودک

 

مجموعه تک برج سرسره و تاب
مجموعه بازی کودک تک برج سرسره و تاب 

8,940,000 تومان